Nosso Proposito é 1 Bilhão de Almas Para Cristo!

DownLivre

Extra, extra, nieuws bom! - Extra, extra, hírek bomba!


Extra, extra, nieuws bom!


Extra, extra, nieuws bom!

Verschillende verhalen zijn krantenkoppen, en nieuws sites. Dit is echter vergeleken met veel lager. Dit is een bom die niet genoeg aandacht! Het nieuws en kondigde aan dat er sprake is: Jezus is Coming - En dit evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden over de hele wereld tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet sinds het begin der wereld tot nu toe geen van beide zal zijn. Dan verschijnt in de hemel het teken van de Zoon des mensen: en alle geslachten der aarde wenen, en ze zien de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid (Evangelie volgens Mattheüs 24 14, 21, 30. .) Dus als dit verhaal raakte zijn hart is niet bereid zo veel hebben gedaan - Dus, als de Heilige Geest: Als je vandaag zijn stem, Verhardt uw harten niet, hoor zoals in de provocatie, de dag van de verzoeking in de woestijn (Hebr. . 3. 7,8).
Extra, extra, hírek bomba!


Extra, extra, hírek bomba!

Több történetek újságok címoldalára, és híroldalak. Viszont ez képest jóval alacsonyabb. Ez egy bombázó, hogy nem kap elég figyelmet! A híreket, és bejelentette, hogy van: Jézus jön - És ez örömhírét kell hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, majd a végén jön. Mert akkor kell nagy nyomorúság lesz, mint a nem volt kezdete óta a világ eddig sem lesz. Ekkor jelenik meg a mennyben a jele az Emberfia, és minden nemzetsége a föld gyászolni, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel (Máté evangéliuma 24. 14., 21., 30. .) Tehát ha ezt a történetet megérintette a szívét, nem hajlandó annyi volna - Tehát, amint a Szent Lélek: Ha ma hallja a hangját, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint a provokáció, a kísértés napján a pusztában (Zsid . 3. 7,8).

SHARE
    Blogger Comentarios
    Facebook Comentarios

0 comentários:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial